Cách bắn gunny mobile góc 50, hướng dẫn gunny mobi bắn góc 50

Chào anh em gà điều đầu tiên chúc các anh gà sứ khỏe rồi rào để có sức thông lòng đối thủ :)
- Dài dòng quá hướng dẫn ae bắn góc 50 chi tiết như sau
* các bạn chia màn hình điện thoại ra thành 10 phần
* Bảng lực và khoảng cách lực bắn gunny mobile:
1:14
2:20
3:24
4:28
5:32
6:35
7:39
8:42
9:44
10:48
11:50
12:53
13:55
14:58
15:60
16:63
17:65
18:68
19:70
20:72
* Hướng dẫn tính gunny mobile
* 0,5 gió bằng 2 góc. 0,2-0,3 bằng 1 góc các bạn đã hiều chưa?
* VD: ADM gunny mobile sẽ bắn: khoảng cách 10 gió 1.2 ngược => góc 47 lực 48 (đã giảm 3 góc)
* bắn góc 50 rất đơn giản mà hiệu quả khi phù hợp các map và bắn boss * đây là bí quyết chia sẻ mọi người góc bắn 50 cho các gunny nhá
Từ khóa : Cách bắn gunny mobile góc 50, hướng dẫn gunny mobi bắn góc 50
Cùng Chuyên Mục
Từ Khóa Lên đầu trang Top